15/04/2015 MAASTRICHT( NL) avec Oxalys

http://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/2015/04/internationale-solisten-oxalys/

In­ter­na­ti­o­na­le solisten

Oxalys

woens­dag 15 april 2015 / 20:30 uur
1 pauze / 22:05 uur einde 
Sint Janskerk
MAASTRICHT

Marco Borggreve

© MARCO BORGGREVE

Op­ge­richt in 1993 in de schoot van het Brus­sels con­ser­va­to­ri­um, groeide Oxalys uit tot een ka­mer­mu­ziek­en­sem­ble met een uit­ge­spro­ken profiel en een sterke in­ter­na­ti­o­na­le re­pu­ta­tie.

Vanuit de oor­spron­ke­lij­ke be­zet­ting van strijk­kwin­tet, fluit, kla­ri­net en harp, breidt het en­sem­ble re­gel­ma­tig uit naar andere in­stru­men­ten om een zeer breed re­per­toi­re te brengen en on­ge­wo­ne pro­jec­ten te realiseren.

Het re­per­toi­re van Oxalys is een ge­tui­ge­nis van de cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van Europa en belicht de linken en con­tra­dic­ties die de naties en eeuwen sinds de Ver­lich­ting hebben door­kruist. De focus ligt op de muziek op de Belle Epoque (1870-1930), van waaruit Oxalys zowel terug als vooruit blikt . Van Haydn en Mozart tot het creëren van he­den­daag­se muziek. Ook de vocale ka­mer­mu­ziek van rond de eeuw­wis­se­ling ligt Oxalys goed en wordt ge­bracht met ex­cel­len­te so­lis­ten als Laure Decampe, Chris­ti­an­ne Stotijn, Diet­rich Hen­schel, Nikolay Borchev en Chris­toph Pregardien.

Oxalys ver­e­nigt musici die met veel plezier mu­zi­ka­le avon­tu­ren aangaan. In deze geest werden de “Mu­zieknach­ten” gecreëerd, wan­del­con­cer­ten in his­to­risch ge­bou­wen of musea die een sym­bi­o­se creëren tussen ar­chi­tec­tuur, plas­ti­sche kunst en muziek. Verder ver­leent Oxalys re­gel­ma­tig zijn me­de­wer­king aan the­a­ter­pro­duc­ties met als vaste part­ners Trans­pa­rant en Muziek Lod. Ook pe­da­go­gi­sche en edu­ca­tie­ve pro­jec­ten behoren tot de activiteiten.

JONGEN

Concert à cinq op.71 voor fluit, viool, alt­vi­ool, cello en harp

ROUSSEL

Strijk­trio op.58 voor viool, alt­vi­ool en cello

JOLIVET

Chant de Linos voor fluit, 2 violen, alt­vi­ool, cello en harp

VAN DELDEN

Fluit­kwar­tet op.58

DEBUSSY

Rhap­so­die voor kla­ri­net solo, fluit, harp en strijkkwartet

RAVEL

In­tro­duc­ti­on et Allegro voor harp, fluit, kla­ri­net, 2 violen, alt­vi­ool en cello

 
  VIOOL
Shirly Laub
Frédéric d’Ursel
ALT­VI­OOL
Eli­sa­beth Smalt
CELLO
Martijn Vink
FLUIT
Toon Fret
KLA­RI­NET
Nat­ha­lie Lefèvre
HARP
Annie Lavoi­sier

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s