HENDRIKX-LAVOISIER

WILLEBROEK- Kasteel Bel Air

Mechelsesteenweg 102

Klarinet en harp
Bochsa, Duport, Franck, Debussy e.a.
ZONDAG 26 APRIL 2015 11.00 U (ontbijt vanaf 10.30 u)
Tickets € 10 – € 9
Kasteel Bel-Air

Hendrickx-Lavoisier 1.cropped.jpgHendrickx-Lavoisier 2.cropped.jpg

Het meest zangerige instrument, de klarinet, gecombineerd met het meest tot de fantasie sprekende instrument, de harp, levert pareltjes van muziek op. Hoewel het niet zo’n voor de hand liggende combinatie is, namen toch een aantal bekende harpcomponisten zoals Franz Poenitz en het duo Bochsa en Duport de klarinet graag mee om enkele briljante werken te schrijven. Roeland Hendrikx en Annie Lavoisier zullen in Willebroek een keur van werken brengen uit dit repertoire. Hoewel het programma nog veranderingen kan ondergaan is de kans groot dat een aantal bekende melodieën zoals de prelude van César Franck of een aangrijpend moment uit de opera Gianni Schicchi van Puccini niet zullen ontbreken.

Roeland Hendrikx is klarinet-solo in het Nationaal Orkest van België en werd reeds door talrijke orkesten uitgenodigd als solist: o.a. Prima la Musica, I Fiamminghi, de Beethoven-academie, het Philharmonisch Orkest Hagen (D), de Georgia Philharmonic (VS) en nog vele andere.

Annie Lavoisier is geboren in Reims. Ze begon haar muziekstudies zeer jong en vervolmaakte zich in Parijs in het hedendaagse repertoire bij Francis Pierre, een van de laatste leerlingen van de grote meester Pierre Jamet. Ze is lid van Oxalys en Ictus en speelt concerten in heel de wereld (o.a. Barbican Center van Londen, Konzerthaus van Wenen, Library of Congress in Washington, Madrid Auditorio Nacional de Musica, Cité de la Musique in Parijs enz.).

http://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/2015/04/internationale-solisten-oxalys/

In­ter­na­ti­o­na­le solisten

Oxalys

woens­dag 15 april 2015 / 20:30 uur
1 pauze / 22:05 uur einde 
Sint Janskerk
MAASTRICHT

Marco Borggreve

© MARCO BORGGREVE

Op­ge­richt in 1993 in de schoot van het Brus­sels con­ser­va­to­ri­um, groeide Oxalys uit tot een ka­mer­mu­ziek­en­sem­ble met een uit­ge­spro­ken profiel en een sterke in­ter­na­ti­o­na­le re­pu­ta­tie.

Vanuit de oor­spron­ke­lij­ke be­zet­ting van strijk­kwin­tet, fluit, kla­ri­net en harp, breidt het en­sem­ble re­gel­ma­tig uit naar andere in­stru­men­ten om een zeer breed re­per­toi­re te brengen en on­ge­wo­ne pro­jec­ten te realiseren.

Het re­per­toi­re van Oxalys is een ge­tui­ge­nis van de cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van Europa en belicht de linken en con­tra­dic­ties die de naties en eeuwen sinds de Ver­lich­ting hebben door­kruist. De focus ligt op de muziek op de Belle Epoque (1870-1930), van waaruit Oxalys zowel terug als vooruit blikt . Van Haydn en Mozart tot het creëren van he­den­daag­se muziek. Ook de vocale ka­mer­mu­ziek van rond de eeuw­wis­se­ling ligt Oxalys goed en wordt ge­bracht met ex­cel­len­te so­lis­ten als Laure Decampe, Chris­ti­an­ne Stotijn, Diet­rich Hen­schel, Nikolay Borchev en Chris­toph Pregardien.

Oxalys ver­e­nigt musici die met veel plezier mu­zi­ka­le avon­tu­ren aangaan. In deze geest werden de “Mu­zieknach­ten” gecreëerd, wan­del­con­cer­ten in his­to­risch ge­bou­wen of musea die een sym­bi­o­se creëren tussen ar­chi­tec­tuur, plas­ti­sche kunst en muziek. Verder ver­leent Oxalys re­gel­ma­tig zijn me­de­wer­king aan the­a­ter­pro­duc­ties met als vaste part­ners Trans­pa­rant en Muziek Lod. Ook pe­da­go­gi­sche en edu­ca­tie­ve pro­jec­ten behoren tot de activiteiten.

JONGEN

Concert à cinq op.71 voor fluit, viool, alt­vi­ool, cello en harp

ROUSSEL

Strijk­trio op.58 voor viool, alt­vi­ool en cello

JOLIVET

Chant de Linos voor fluit, 2 violen, alt­vi­ool, cello en harp

VAN DELDEN

Fluit­kwar­tet op.58

DEBUSSY

Rhap­so­die voor kla­ri­net solo, fluit, harp en strijkkwartet

RAVEL

In­tro­duc­ti­on et Allegro voor harp, fluit, kla­ri­net, 2 violen, alt­vi­ool en cello

 
  VIOOL
Shirly Laub
Frédéric d’Ursel
ALT­VI­OOL
Eli­sa­beth Smalt
CELLO
Martijn Vink
FLUIT
Toon Fret
KLA­RI­NET
Nat­ha­lie Lefèvre
HARP
Annie Lavoi­sier